Om BBE Takst

BBE TAKST AS tilbyr taksering og andre tjenester inne områdene Bolig-Bedrift-Eiendel. Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige.

 

Oppdragsgiverne er privatpersoner, forsikringsselskaper, næringslivet, det offentlige, banker m.fl.Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder. Våre kompetente medarbeidere dekker områdene bygning, eiendom, innbo, driftsløsøre, maskiner, prosessutstyr, landbruk, naturskade m.m.

Kontakt

Arne Hauge

takstmann.

Verdi/- og skadetaksering/skadeskjønn av bolig og næringsbygg, samt bedrifter.

Tlf. 516854500 – 906 49 838.

E-post: arne@bbetakst.no

Brit Elin Gramstad

Daglig leder.

Tlf. 51685450.

E-post: brit@bbetakst.no

Finn Kjetil Borgenvik

takstmann.

Verdi/- og skadetaksering/skadeskjønn av bolig og næringsbygg, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig.

Tlf. 51685464 – 46810633.

E-post: finn.kjetil@bbetakst.no

Per Reidar Haddeland

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig. Uavhengig kontroll.

Tlf. 51685467 – 46848841

E-post: per.reidar@bbetakst.no

Arild Madland

takstmann.

Skadetaksering og skadeskjønn av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig, skadetaksering innbo og løsøre.

Tlf. 51685453 – 924 11 292

E-post: arild@bbetakst.no

Rune Olsen-Hagen

takstmann.

Verdi-/og skadetaksering av innbo/løsøre, bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig. Uavhengig kontroll og skadeskjønn av bolig.

Tlf. 51685466 – 468 03 304.

E-post: rune@bbetakst.no

Johann Bjørnsson

takstmann.

Verdi og skadetaksering av maskiner, driftstilbehør og driftsløsøre.

Tlf. 51685463 – 96940689

E-post: johann@bbetakst.no

Helge Revheim

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig. Tilstandsrapport boligsalg.

Tlf. 51685457 – 40416132

E-post: helge@bbetakst.no

Richard Helgeland

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved fohåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig. Uavhengig kontroll.

Tlf. 51685452 – 46948805

E-post: richard@bbetakst.no

Øyvind Helland Mellegaard

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved fohåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig.

Tlf. 51685468 – 45614694

E-post: oyvind@bbetakst.no

Brit Hagen Løvik

Administrasjon/ sekretær.

Tlf. 51685450.

E-post: b.lovik@bbetakst.no

Eivind Skaustein Johannessen

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig.

Tlf. 51685455 – 98906305

E-post: e.johannessen@bbetakst.no

Aktuelt

På grunn av store arbeidsmengder har vi ansatt ny takstmann. Eivind Skaustein Johannessen. Hans oppgaver hos BBE TAKST blir takstmann skade bygning. Han har begynt på Norsk Takst sin utdannelse – Først kurset «innføring» så «skade bygning og løsøre med skjønn» og etter hvert også Naturskade. 

Eivind Skaustein Johannessen er utdannet tømmermester. Har de siste år arbeidet som kalkulatør og før det som prosjektleder. Han er «superbruker» i MEPS og er vant med å bruke in4mo/ICC m.m. 

Har også tidligere arbeidet som Fagleder og Prosjektleder samt  i service-avdelingen hvor han arbeidet med rehabilitering, forsikringsskader. 

Vi ønsker Eivind velkommen til oss og håper at han kan trives og være en ny god støttespiller i BBE TAKST.

Send oss en forespørsel

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Her finner du våre lokaler