null

Verditaksering

 • Næringseiendom
 • Maskiner og prosessutstyr
 • Innbo og løsøre
 • Bolig
 • Landbrukseiendommer
 • Driftstilbehør og driftsløsøre
 • Eiendom
null

Skadetaksering

 • Bolig og næringsbygg
 • Innbo og løsøre
 • Maskiner og prosessutstyr
 • Driftstilbehør og driftsløsøre
 • Landbruk
 • Transport
 • Naturskade
 • Avbrudd
null

Andre tjenester

 • Skadeskjønn
 • Uavhengig kontroll
 • Byggelånskontroll
 • Bistand ved eierskifte
 • Bistand ved overtakelse
 • Tilstandsvurdering næringseiendom
 • Reklamasjonsbehandling
 • Rådgiving landbruk

Om BBE Takst

BBE TAKST AS tilbyr taksering og andre tjenester inne områdene Bolig-Bedrift-Eiendel. Vår kompetanse dekker alle typer taksering, skadetakst og verditakst innen privat sektor, næringsmarkedet og det offentlige.

 

Oppdragsgiverne er privatpersoner, forsikringsselskaper, næringslivet, det offentlige, banker m.fl.Vi har lagt stor vekt på bredde i vår kompetanse og erfaringsbakgrunn, og kan derfor tilby tjenester innen mange fagområder. Våre kompetente medarbeidere dekker områdene bygning, eiendom, innbo, driftsløsøre, maskiner, prosessutstyr, landbruk, naturskade m.m.

Kontakt

null

Arne Hauge

takstmann.

Verdi/- og skadetaksering/skadeskjønn av bolig og næringsbygg, samt bedrifter.

Tlf. 51685455 – 906 49 838.

E-post: arne@bbetakst.no

null

Brit Elin Gramstad

Daglig leder.

Tlf. 51685450.

E-post: brit@bbetakst.no

null

Finn Kjetil Borgenvik

takstmann.

Verdi/- og skadetaksering/skadeskjønn av bolig og næringsbygg, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig.

Tlf. 51685464 – 46810633.

E-post: finn.kjetil@bbetakst.no

null

Per Reidar Haddeland

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte.

Tlf. 51685467 – 46848841

E-post: per.reidar@bbetakst.no

null

Arild Madland

takstmann.

Skadetaksering og skadeskjønn av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig, skadetaksering innbo og løsøre.

Tlf. 51685453 – 924 11 292

E-post: arild@bbetakst.no

null

Rune Olsen-Hagen

takstmann.

Verdi-/og skadetaksering av innbo/løsøre, bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte. Bistand ved forhåndsbefaring og ferdigbefaring ved kjøp av bolig. Uavhengig kontroll og skadeskjønn av bolig.

Tlf. 51685466 – 468 03 304.

E-post: rune@bbetakst.no

null

Johann Bjørnsson

takstmann.

Verdi og skadetaksering av maskiner, driftstilbehør og driftsløsøre.

Tlf. 51685463 – 96940689

E-post: johann@bbetakst.no

null

Richard Helgeland

takstmann.

Skadetaksering av bolig, vurdering av feil og mangler ved eierskifte.

Tlf. 51685452 – 46948805

E-post: richard@bbetakst.no

null

Olav Skjørestad

takstmann landbruk.

Rådgivning, verditaksering av bolig og landbrukseiendom.

Tlf. 51685457 – 9o8 75 680.

E-post: olav@bbetakst.no

Her finner du våre lokaler

Send oss en forespørsel