MILJØ OG BÆREKRAFT

BBE TAKST AS er bevisst på det ansvaret vi har for samfunnet rundt oss. Derfor er det viktig for oss å arbeide ansvarlig og ta ansvarlige beslutninger. I BBE TAKST AS vil vi arbeide for å redusere eget fotavtrykk. 

Miljø og klima

Våre tjenester innebærer en del reisevirksomhet både med fly og bil. Vi har som mål å ha fokus på å redusere vår reisevirksomhet med å samkjøre oppdrag i samme område slik at antall reiser reduseres og dermed redusere vårt CO2 utslipp.

Vi tilbyr også videobefaring der det kan være hensiktsmessig.

Vi er på digitale plattformer og våre rapporter leveres elektronisk «Papirutgaven» sendes kun etter avtale.

Ved skadeutbedring vil vi ha fokus på gjenbruk av materialer/bygningskomponenter der det er hensiktsmessig.

Våre rutiner for avfallshåndtering skal bidra til å redusere avfallsmengden som går til deponi og forurensing. Avfall sorteres i ulike fraksjoner og leveres til miljøstasjon

Sosiale forhold

BBE TAKST AS behandler opplysninger om alle våre kunder og involverte parter på en sikker måte i henhold til gjeldende lover og regler. Vi sikrer våre datasystemer på en slik måte at ingen uvedkommende får tilgang til våre data. Se vår personvernerklæring.

Ingen opplysninger i våre arkiv – det være seg datafiler eller utskrift av rapporter, er tilgjengelige for andre enn ansatte i BBE TAKST AS.

BBE TAKST AS har som mål å kvalitetssikre våre produkter slik at kundene skal får levert det de forventer. Vi ønsker å ha tilfredse kunder.

BBE TAKST AS har fokus på grunnleggende menneskerettigheter ved å fremme likestilling og hindre diskriminering.